W dniach 19-20 września 2013 r., Fundacja wzięła udział w międzynarodowej konferencji pt. „Osoby niepełnosprawne w drodze ku dorosłości”. Celem zorganizowanej konferencji była wymiana doświadczeń oraz wspólna dyskusja zainteresowanych osób.

Tematyka konferencji:

  • Dorosłość osób niepełnosprawnych – różne jej aspekty (życie rodzinne, praca, czas wolny, życie religijne i duchowe)
  • Jakość życia osób niepełnosprawnych w dorosłości
  • Wyzwania edukacji wobec dorosłości osób niepełnosprawnych
  • Rozwiązania systemowe (i nie tylko) na rzecz osób dorosłych niepełnosprawnych – dobre praktyki

Patronat honorowy objęli:

  • Ksiądz Kardynał Franciszek Macharski
  • Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego, prof. dr hab. Michał Śliwa

Przewodniczący Fundacji Stanisław Radoń wygłosił referat pt. „Skuteczność interwencji medytacyjnych o typie uważnościowym  w stosunku do osób z niepełnosprawnością intelektualną, ich rodzin, opiekunów oraz personelu

Więcej informacji nt. konferencji znajdziesz na stronie http://www.ognisko.org.pl/pl,aktualnosci,122.php