Osiągnięcia Fundacji

Strona główna » Osiągnięcia

Działania Fundacji

Znalezienie partnera strategicznego, który pomoże uruchomić Dom Dożywotniej Opieki.

Wsparcie dla osób upośledzonych, które straciły rodziców lub opiekunów (tymczasowe kierowanie osób do ośrodków prowadzonych przez Siostry Albertynki).

Zajęcia rehabilitacyjne i rewalidacyjne, warsztaty terapii zajęciowej, psychoterapia-arteterapia (raz na dwa tygodnie po 1,5 godziny w Krakowie przy ul. Wjazdowej 2b).

Aktywizacja artystyczna (przygotowania do wystawy malarskiej oraz przedstawienia teatralnego).

Przygotowanie i organizacja letniego obozu wypoczynkowego dla osób z upośledzeniem.

Opieka duszpasterska (spotkanie opłatkowe dla podopiecznych i rodziców, okazyjna spowiedź i msza św.).

Współpraca z Siostrami Albertynkami celem szybkiego uruchomienia Domu Opieki Rodzinnej dla osób upośledzonych zlokalizowanym w Krakowie przy ul. Widłakowej 58.

W związku ze zmianami oraz śmiercią wieloletniej Przewodniczącej Fundacji: aktualizacja statutu, zmiana składu Zarządu i Rady oraz adresu siedziby Fundacji.

W związku z wycofaniem się SS. Albertynek z umowy podjęto rozmowy z różnymi potencjalnymi partnerami celem uruchomienia Domu Pomocy Dożywotniej (m.in. z Przedsiębiorstwem Usług Medycznych CAMI, z firmą Herbewo z Krakowa, z Caritas Kraków oraz MOPS z Krakowa). Wszystkie ostatecznie zakończone niepowodzeniem oprócz ostatniego tj. krakowskiego MOPS (rok 2019), które rokują bardzo pozytywnie.

Osiągnięcia Fundacji w zakresie budowy Domu Dożywotniej Opieki

Uzyskanie lokalizacji pod budowę Domu Dożywotniej Opieki.

Uzyskanie pozwolenia na budowę.

Docelowe ogrodzenie terenu i przygotowanie dróg technologicznych.

Doprowadzenie wody i prądu na teren budowy.

Zgromadzenie kwoty umożliwiającej rozpoczęcie I etapu budowy.

Wykonanie fundamentów.

Wybudowanie domu z wykorzystaniem poddasza w stanie surowym otwartym. Budynek składa się z pięciu pawilonów połączonych holem życia integracyjnego. Posiada dwie pracownie terapii zajęciowej. Przewidziane są pokoje dla ludzi niepełnosprawnych na pobyt czasowy, np. gdy matka lub jedyny opiekun przebywa pod opieką lekarską w szpitalu.

Wykonanie klatek schodowych, pokrycie budynku dachem (1500 m2 dachu) i wybudowanie ścian działowych.