Osiągnięcia Fundacji

Działania Fundacji

 • Znalezienie partnera strategicznego, który pomoże uruchomić Dom Dożywotniej Opieki.
 • Wsparcie dla osób upośledzonych, które straciły rodziców lub opiekunów (tymczasowe kierowanie osób do ośrodków prowadzonych przez Siostry Albertynki).
 • Zajęcia rehabilitacyjne i rewalidacyjne, warsztaty terapii zajęciowej, psychoterapia-arteterapia (raz na dwa tygodnie po 1,5 godziny w Krakowie przy ul. Wjazdowej 2b).
 • Aktywizacja artystyczna (przygotowania do wystawy malarskiej oraz przedstawienia teatralnego).
 • Przygotowanie i organizacja letniego obozu wypoczynkowego dla osób z upośledzeniem.
 • Opieka duszpasterska (spotkanie opłatkowe dla podopiecznych i rodziców, okazyjna spowiedź i msza św.).
 • Współpraca z Siostrami Albertynkami celem szybkiego uruchomienia Domu Opieki Rodzinnej dla osób upośledzonych zlokalizowanym w Krakowie przy ul. Widłakowej 58.
 • W związku ze zmianami oraz śmiercią wieloletniej Przewodniczącej Fundacji: aktualizacja statutu, zmiana składu Zarządu i Rady oraz adresu siedziby Fundacji.
 • W związku z wycofaniem się SS. Albertynek z umowy podjęto rozmowy z różnymi potencjalnymi partnerami celem uruchomienia Domu Pomocy Dożywotniej (m.in. z Przedsiębiorstwem Usług Medycznych CAMI, z firmą Herbewo z Krakowa, z Caritas Kraków oraz MOPS z Krakowa). Wszystkie ostatecznie zakończone niepowodzeniem oprócz ostatniego tj. krakowskiego MOPS (rok 2019), które rokują bardzo pozytywnie.

Osiągnięcia Fundacji w zakresie budowy Domu Dożywotniej Opieki

 • Uzyskanie lokalizacji pod budowę Domu Dożywotniej Opieki.
 • Uzyskanie pozwolenia na budowę.
 • Docelowe ogrodzenie terenu i przygotowanie dróg technologicznych.
 • Doprowadzenie wody i prądu na teren budowy.
 • Zgromadzenie kwoty umożliwiającej rozpoczęcie I etapu budowy.
 • Wykonanie fundamentów.
 • Wybudowanie domu z wykorzystaniem poddasza w stanie surowym otwartym. Budynek składa się z pięciu pawilonów połączonych holem życia integracyjnego. Posiada dwie pracownie terapii zajęciowej. Przewidziane są pokoje dla ludzi niepełnosprawnych na pobyt czasowy, np. gdy matka lub jedyny opiekun przebywa pod opieką lekarską w szpitalu.
 • Wykonanie klatek schodowych, pokrycie budynku dachem (1500 m2 dachu) i wybudowanie ścian działowych.