O Fundacji

O Fundacji im. Matki Teresy z Kalkuty w Krakowie

Nazwa Fundacji wywodzi się od znanej na całym świecie świętej Matki Teresy z Kalkuty, która poświęciła swe życie dla najbiedniejszych. Upośledzeni umysłowo i fizycznie od urodzenia ludzie, w istocie są tacy.

Cele i zadania Fundacji

Niesienie szeroko rozumianej pomocy osobom głęboko upośledzonym umysłowo i fizycznie od urodzenia.

Statut FMTK

Tekst jednolity uwzględniający zmiany z dnia 19 października 2010 r., z dnia 19 stycznia 2011 r. oraz 11 lipca 2018 r.

Sprawozdania

Sprawozdania finansowe oraz sprawozdania merytoryczne z działalności Fundacji od roku 2010 do dnia dzisiejszego.

Władze Fundacji

Organami Fundacji im. Matki Teresy z Kalkuty w Krakowie są: Rada Fundacji, Zarząd Fundacji i Komisja Kontrolna Fundacji.

Historia Fundacji

Fundacja powołana została w 1992 roku przez rodziców osób z głębokim upośledzeniem umysłowym i fizycznym od urodzenia.

Fundacja w mediach

Filmy, programy telewizyjne oraz artykuły poświęcone działalności Fundacji i budowie Domu Opieki Dożywotniej dla podopiecznych.

Patronka Fundacji

Misja Świętej Matki Teresy z Kalkuty była niesamowitą manifestacją miłości, oddania i współczucia wobec najbiedniejszych i najbardziej potrzebujących ludzi na świecie. Poświęciła swoje życie służbie chorym, opuszczonym, marginalizowanym i odrzuconym przez społeczeństwo. Jej misja zaczęła się w Indiach, gdzie założyła zgromadzenie Misjonarek Miłości, skupiające kobiety gotowe podzielić się swoim życiem z najuboższymi i rozprzestrzeniała się na różne kontynenty, zmieniając życie tysięcy ludzi.

Jej misja wciąż trwa, inspiruje bowiem kolejne pokolenia do angażowania się w działania charytatywne oraz troszczenia się o tych, którzy „nie mają głosu”.

 

Matka Teresa z Kalkuty Medalion

Aktualności

Spotkanie sprawozdawcze 2021

Zebranie członków Fundacji im. Matki Teresy z Kalkuty w Krakowie odbędzie się w Krakowie przy ul. Komandosów 18 w dniu...