Powoli finalizuje się budowa naszego domu przy ul. Widłakowej 58, który został przekazany przez fundację na rzecz Miasta Kraków. Dnia 28 kwietnia 2022 r. otrzymano ostateczną Decyzję PNB, która stała się ostateczna dnia 20 maja 2022 r.

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest przebudowa i rozbudowa budynku istniejącego w stanie surowym zamkniętym w Krakowie – Podgórze, przy ul. Widłakowej 58, na działkach nr 240 i 241, obręb 4 jednostka ewidencyjna Kraków – Podgórze z przeznaczeniem na Dom Pomocy Społecznej oraz Dzienny Ośrodek Wsparcia dla osób w podeszłym wieku. W budynku mają się znaleźć dwie niezależne działalności związane z opieką nad osobami w podeszłym wieku. Podstawowa działalność to Dom Pomocy Społecznej dla osób starszych. Zakłada się łączną ilość 61 miejsc dla pensjonariuszy w pokojach jedno osobowych, dwuosobowych oraz jednym pokoju trzyosobowym. Działalność dodatkowa to Dzienny Ośrodek Wsparcia dla osób w podeszłym wieku, które dochodzą do ośrodka w ustalonych godzinach bez możliwości nocowania. Dla Dziennego Ośrodka Wsparcia wydziela się osobne pomieszczenia w segmencie południowo – wschodnim. Ośrodek będzie posiadał osobne wejście i będzie oddzielony od Domu Pomocy Społecznej drzwiami zaopatrzonymi w zamek z kontrolą dostępu.

Dane liczbowe:

  • powierzchnia użytkowa budynku 2 442,10 m2
  • powierzchnia zabudowy 1 650,20 m2
  • powierzchnia całkowita 2 930,50 m3
  • kubatura 9 121,0 m3
  • łączna powierzchnia działek 5 047,0 m2
  • przewidywany koszt inwestycji wraz z wyposażeniem 26 000 000 zł