Współpraca z MOPS 2019

13 listopada 2019

Po wstępnych rozmowach i uzgodnieniach z Krakowskim MOPS pojawia się – bardzo długo oczekiwana nie tylko przez matki i ojców naszych podopiecznych, ale i wielu naszych sympatyków – nadzieja dotycząca uruchomiania Domu Dożywotniej Pomocy dla naszych podopiecznych. W najbliższych czasie

Walne Zgromadzenie 27.10.2019

27 października 2019

Zebranie członków Fundacji im. Matki Teresy z Kalkuty w Krakowie odbyło się w Krakowie przy ul. Komandosów 18 w dniu 27.10.2019 roku dotyczącego rozpatrzenie i zatwierdzenie projektu współpracy z Urzędem Miasta (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej) celem zapewnienie dożywotniej opieki podopiecznym

Spotkanie sprawozdawcze

28 kwietnia 2019

Zebranie członków Fundacji im. Matki Teresy z Kalkuty w Krakowie odbędzie się w Krakowie przy ul. Komandosów 18 w dniu 28.04.2019 roku o godz. 16.00.

Tematy:

  1. Przyjęcie oraz zatwierdzenie bilansu, rachunek zysków i strat za rok 2019 oraz sprawozdania merytorycznego

Wspinaczka

4 sierpnia 2018

Widać trud wspinania, ale efekty bardzo dobre. Gratulacje Dana!

Współpraca z Caritas

23 lipca 2018

Z związku z wycofaniem się z umowy współpracy firmy Herbewo z Krakowa dotycząca uruchomienia domu opieki dla osób starszych podjęto próbę uzgodnienia współpracy z Caritas Kraków, która jednak zakończyła się również niepowodzeniem (problemy prawne związane z brakiem możliwości zapewnienia opieki naszym podopiecznym przez Caritas)

Cudowne Lata 2017

10 października 2017

Po raz kolejny Cudowne Lata.

Tym razem była to próba prezentacji wakacyjnych prac fotograficznych.

Było pięknie…

 

Udział w XIV Międzynarodowym Przeglądzie Teatrów Wspaniałych

7 grudnia 2016

W XIV Międzynarodowym Przeglądzie Teatrów Wspaniałych wzięło udział 35 zespołów, z 7 państw: Polski, Litwy, Ukrainy, Gruzji, Rosji, Włoch i Republiki Południowej Afryki. Ideą corocznego Przeglądu jest prezentacja artystycznych dokonań i możliwości osób niepełnosprawnych.

Z uwagi na międzynarodowy charakter imprezy,

Projekt z Herbewo

13 listopada 2016

W związku z wycofaniem się Przedsiębiorstwa Usług Medycznych CAMI reprezentowanego przez dr Kazimierza Cieślika w wyniku wycofania się jednego z partnerów podjęto się rozmów  z firmą Herbewo z Krakowa, która dotyczyła  uruchomienia domu opieki dla osób starszych