Podpisanie umowy z MOPS

17 lipca 2020

Fotorelacja z podpisania umowy z MOPS.

Podpisanie listu intencyjnego z MOPS

4 lutego 2020

15.01.2020 roku Przewodniczący Fundacji Stanisław Radoń – na podstawie uchwały Rady z dnia 27.10.2019 – podpisał list intencyjny w sprawie współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej. Ze strony MOPS list intencyjny podpisał dyrektor Witold Kramarz. Dalszymi krokami będzie doprecyzowanie prawnych

Spotkanie z dyrektorami MOPS

27 listopada 2019

Dnia 27.11.2019 roku odbyło się spotkanie członków Fundacji z dyrektorami krakowskiego MOPS: dyrektor Witold Kramarz, zastępca dyrektora ds. administracyjnych Lidia Król i zastępca dyrektora ds. pomocy specjalistycznej Marzena Samek. Celem spotkania było ustalenie wstępnych warunków współpracy z MOPS celem uruchomienia

Współpraca z MOPS 2019

13 listopada 2019

Po wstępnych rozmowach i uzgodnieniach z Krakowskim MOPS pojawia się – bardzo długo oczekiwana nie tylko przez matki i ojców naszych podopiecznych, ale i wielu naszych sympatyków – nadzieja dotycząca uruchomiania Domu Dożywotniej Pomocy dla naszych podopiecznych. W najbliższych czasie

Walne Zgromadzenie 27.10.2019

27 października 2019

Zebranie członków Fundacji im. Matki Teresy z Kalkuty w Krakowie odbyło się w Krakowie przy ul. Komandosów 18 w dniu 27.10.2019 roku dotyczącego rozpatrzenie i zatwierdzenie projektu współpracy z Urzędem Miasta (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej) celem zapewnienie dożywotniej opieki podopiecznym

Spotkanie sprawozdawcze

28 kwietnia 2019

Zebranie członków Fundacji im. Matki Teresy z Kalkuty w Krakowie odbędzie się w Krakowie przy ul. Komandosów 18 w dniu 28.04.2019 roku o godz. 16.00.

Tematy:

  1. Przyjęcie oraz zatwierdzenie bilansu, rachunek zysków i strat za rok 2019 oraz sprawozdania merytorycznego

Wspinaczka

4 sierpnia 2018

Widać trud wspinania, ale efekty bardzo dobre. Gratulacje Dana!

Współpraca z Caritas

23 lipca 2018

Z związku z wycofaniem się z umowy współpracy firmy Herbewo z Krakowa dotycząca uruchomienia domu opieki dla osób starszych podjęto próbę uzgodnienia współpracy z Caritas Kraków, która jednak zakończyła się również niepowodzeniem (problemy prawne związane z brakiem możliwości zapewnienia opieki naszym podopiecznym przez Caritas)