Historia Fundacji

Historia Fundacji sięga lat 80-tych

Fundacja im. Matki Teresy z Kalkuty w Krakowie oficjalnie powołana została w 1992 roku przez rodziców (samotne matki) osób z głębokim upośledzeniem umysłowym i fizycznym. Jednak osoby zaangażowane w Fundację kontynuują swoją pracę od ponad 30 lat. W tym czasie członkowie podejmowali różnego rodzaju działania mające na celu pomaganie osobom wychowującym osoby upośledzone oraz promocję problemu na szczeblu lokalnym i międzynarodowym:

  • budowa Domu Opieki Dożywotniej dla osób głęboko upośledzonych od urodzenia,
  • tworzenie lobbingu,
  • podtrzymywanie relacji interpersonalnych pomiędzy rodzinami zaangażowanymi w Fundację oraz osobami upośledzonymi,
  • angażowanie osób upośledzonych do różnych aktywności, zgodnie z indywidualnymi zdolnościami.

Fundacja stanowi kontynuację i dopełnienie działań L’Arche założonego we Francji przez Jean Vanier (w Polsce „Wiara i Światło”), w który członkowie Fundacji zaangażowani są od lat 80-tych. „Wiara i Światło” to grupy 10-40 osób (upośledzone umysłowo dzieci, młodzież i dorośli, ich rodzice oraz przyjaciele czyli opiekunowie upośledzonych) spotykające się przynajmniej raz w miesiącu na przyjacielskich spotkaniach, dzieleniu się przeżyciami, zabawie, nauce i świętowaniu. Organizują ponadto wakacyjne obozowiska, formacje, pielgrzymki: jest to czas radości i ożywienia dla osób z umysłowym upośledzeniem oraz czas wytchnienia dla ich rodziców.

Ważniejsze daty z historii Fundacji

1992

Powołanie i zarejestrowanie Fundacji w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy.

Uzyskanie praw własności do parceli pod adresem ul. Widłakowa 58 w Krakowie pod przyszłą budowę.

1995

Skompletowanie dokumentacji niezbędnej do rozpoczęcia budowy.

1998

Uzyskanie zezwolenia na budowę i rozpoczęcie I etapu budowy.

2010

Śmierć Założycielki Fundacji i wieloletniej Przewodniczącej +Marii Rogowskiej.

Podjęcie współpracy z SS. Albertynkami, w celu szybkiego uruchomienia Domu Opieki Dożywotniej.

2014

Wycofanie się SS. Albertynek z umowy oraz zwrot budynku i przekazanie praw autorskich nowego projektu budynku, wykonanego przez architekt Marzannę Radziszewską (M-Studio Kraków).

2015

Umowa współpracy z Przedsiębiorstwem Usług Medycznych CAMI reprezentowanych przez dr Kazimierza Cieślika zakończona w wyniku wycofania się jednego z partnerów.

2016

Rozmowy dotyczące współpracy z firmą Herbewo z Krakowa, dotycząca uruchomienia domu opieki dla osób starszych, zakończona wycofaniem się oferenta.

2018

Próba uzgodnienia współpracy z Caritas Kraków zakończona problemami prawnymi, związanymi z brakiem możliwości zapewnienia opieki naszym podopiecznym.

2019

Podjęcie rozmów dotyczących współpracy z Krakowskim MOPS, które w 99% zapewnią opiekę podopiecznym Fundacji.