16 stycznia 2014

Historia Fundacji

Fundacja im. Matki Teresy z Kalkuty w Krakowie powołana została w 1992 roku przez rodziców (samotne matki) osób z głębokim upośledzeniem umysłowym i fizycznym. Osoby zaangażowane wFundację kontynuują swoją pracę od ponad 30 lat.

W tym czasie członkowie podejmowali różnego rodz aju działania mającen a celu pomaganie osobom wychowującym osoby upośledzone oraz promocję problemu na szczeblu lokalnym i międzynarodowym:
– budowa Domu Opieki Dożywotniej dla osób głęboko upośledzonych od urodzenia,
– tworzenie lobbingu,
– podtrzymywanie relacji interpersonalnych pomiędzy rodzinami zaangażowanymi w Fundację oraz osobami upośledzonymi,
– angażowanie osób upośledzonych do różnych aktywności, zgodnie z indywidualnymi zdolnościami.

Fundacja stanowi kontynuację i dopełnienie działań L’Arche założonego we Francji przez Jean Vanier (w Polsce „Wiara i Światło”), w który członkowie Fundacji zaangażowani są od lat 80-tych. „Wiara i Światło” to grupy 10-40 osób (upośledzone umysłowo dzieci, młodzież i dorośli, ich rodzice oraz przyjaciele czyli opiekunowie upośledzonych) spotykające się przynajmniej raz w miesiącu na przyjacielskich spotkaniach, dzieleniu się przeżyciami, zabawie, nauce i świętowaniu. Organizują ponadto wakacyjne obozowiska, formacje, pielgrzymki: jest to czas radości i ożywienia dla osób z umysłowym upośledzeniem oraz czas wytchnienia dla ich rodziców.

Ważniejsze daty

 • 1992 – powołanie i zarejestrowanie Fundacji w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy.
 • 1992 – uzyskanie praw własności do parceli pod adresem ul. Widłakowa 58 w Krakowie pod przyszłą budowę.
 • 1995 – skompletowanie dokumentacji niezbędnej do rozpoczęcia budowy.
 • 1998 – uzyskanie zezwolenia na budowę i rozpoczęcie I etapu budowy.
 • 2010 – śmierć Założycielki Fundacji i wieloletniej Przewodniczącej +Marii Rogowskiej.
 • 2010 – podjęcie współpracy z SS. Albertynkami, w celu szybkiego uruchomienia Domu Opieki Dożywotniej.
 • 2014 – wycofanie się SS. Albertynek z umowy oraz zwrot budynku oraz przekazanie praw autorskich nowego projektu budynku wykonanego przez architekt Marzanny Radziszewskiej (M-Studio Kraków)
 • 2015 – umowa współpracy z Przedsiębiorstwem Usług Medycznych CAMI reprezentowanych przez dr Kazimierza Cieślika zakończona w wyniku wycofania się jednego z partnerów
 • 2016 – rozmowy dotyczące współpracy z firmą Herbewo z Krakowa dotycząca uruchomienia domu opieki dla osób starszych zakończona wycofaniem się oferenta
 • 2018 – próba uzgodnienia współpracy z Caritas Kraków zakończona problemami prawnymi związanymi z brakiem możliwości zapewnienia opieki naszym podopiecznym
 • 2019 – podjęcie rozmów dotyczące współpracy z Krakowskim MOPS, które w 99% zapewniają opiekę naszym podopiecznym