Władze Fundacji

Organami Fundacji im. Matki Teresy z Kalkuty w Krakowie są: Rada Fundacji, Zarząd Fundacji i Komisja Kontrolna Fundacji. Rada Fundacji jest najwyższym organem FMTK.

Rada Fundacji

Helena Doroż
Janina Górka
Kazimiera Leśniak
Helena Wanda Reinfuss
Maria Włodarczyk
Aneta Wszołek
Wojciech Rogowski

Członkowie Zarządu

Stanisław Radoń – Przewodniczący
+48 501 571 961

Dorota Gaudyn-Otowska – Członek Zarządu
+48 792 081 112

    Komisja kontrolna

    Krystyna Burda-Dyszy
    Mieczysław Bury