Zapraszamy na zebranie wyborczo-sprawozdawcze FMTK na niedzielę 16.10.2022 roku – jak zwykle – na ul. Komandosów 18.
Porządek:

  1. Przedstawienie przez Zarząd realizacji zadań i osiągnięć
  2. Zatwierdzenie sprawozdań
  3. Wybór członków do nowej Rady (skończona kadencja)
    – w związku z trudnościami obiektywnymi proponowane ograniczenie liczby członków Fundacji z 8 na 4
  4. Wybór członków Zarządu (skończona kadencja)