Finalizacja budowy domu Widłakowa 58

Powoli finalizuje się budowa naszego domu przy ul. Widłakowej 58, który został przekazany przez fundację na rzecz Miasta Kraków. Dnia 28 kwietnia 2022 r. otrzymano ostateczną Decyzję PNB, która stała się ostateczna dnia 20 maja 2022 r. Przedmiotem zamierzenia...
Spotkanie sprawozdawcze 2021

Spotkanie sprawozdawcze 2021

Zebranie członków Fundacji im. Matki Teresy z Kalkuty w Krakowie odbędzie się w Krakowie przy ul. Komandosów 18 w dniu 11.10.2021 roku o godz. 16.30. Temat: Przyjęcie oraz zatwierdzenie bilansu, rachunek zysków i strat oraz sprawozdania merytorycznego z działalności....

Zmarła Danusia

Ze smutkiem informujemy, że 11.04.2021 roku zmarła +Danusia Doroż, kolejna podopieczna, która nie doczekała się otwarcia naszego domu. Była to prawdziwa artystka, wszechstronnie uzdolniona, co chyba widać na zdjęciach. Do zobaczenia…