Zebranie członków Fundacji im. Matki Teresy z Kalkuty w Krakowie odbędzie się w Krakowie przy ul. Komandosów 18 w dniu 11.10.2021 roku o godz. 16.30.

Temat:

  1. Przyjęcie oraz zatwierdzenie bilansu, rachunek zysków i strat oraz sprawozdania merytorycznego z działalności.
  2. Przekazanie istotnych informacji dotyczących aktualnej działalności Zarządu Fundacji