Zmarła Założycielka i nasza wieloletnia Przewodnicząca +Maria Rogowska

16 stycznia 2010

W związku ze śmiercią +Przewodniczącej Fundacja przechodzi intensywny okres zmian (zmiana lokalizacji, częściowo statutu, zmiana składu Zarządu, Rady Fundacji i Komisji Kontrolnej) oraz rejestracji tych zmian
w KRS. Jej dzieło postaramy się kontynuować razem z Wami, Drodzy Przyjaciele.