W związku ze śmiercią +Przewodniczącej Fundacja przechodzi intensywny okres zmian (zmiana lokalizacji, częściowo statutu, zmiana składu Zarządu, Rady Fundacji i Komisji Kontrolnej) oraz rejestracji tych zmian w KRS.

Jej dzieło postaramy się kontynuować razem z Wami, Drodzy Przyjaciele.