Dnia 27.11.2019 roku odbyło się spotkanie członków Fundacji z dyrektorami krakowskiego MOPS: dyrektor Witold Kramarz, zastępca dyrektora ds. administracyjnych Lidia Król i zastępca dyrektora ds. pomocy specjalistycznej Marzena Samek. Celem spotkania było ustalenie wstępnych warunków współpracy z MOPS celem uruchomienia długo oczekiwanego Domy dla naszych podopiecznych. Po wstępnej akceptacji wzajemnych oczekiwań przedstawiono harmonogram najbliższych działań: 1) przygotowanie i podpisanie listu intencyjnego (2019 rok), 2) wycena rzeczoznawcza domu (rok 2019), 3) podpisanie umowy notarialnej (początek 2020 roku), 4) przygotowanie planu budowy (2020/2021), 5) realizacja planu budowy (2021-2022/2023), 6) uruchomienie domu (2022/2023).

Powróciła nadzieja…i pojawiły się konkretne terminy