W związku z wycofaniem się Przedsiębiorstwa Usług Medycznych CAMI reprezentowanego przez dr Kazimierza Cieślika w wyniku wycofania się jednego z partnerów podjęto się rozmów  z firmą Herbewo z Krakowa, która dotyczyła  uruchomienia domu opieki dla osób starszych