15.01.2020 roku Przewodniczący Fundacji Stanisław Radoń – na podstawie uchwały Rady z dnia 27.10.2019 – podpisał list intencyjny w sprawie współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej. Ze strony MOPS list intencyjny podpisał dyrektor Witold Kramarz. Dalszymi krokami będzie doprecyzowanie prawnych i faktycznych warunków współpracy oraz podpisanie Aktu Notarialnego, który gwarantowałby podopiecznym Fundacji pobyt w domu na ulicy Widłakowej 58 w Krakowie-Bodzowie