SS. Albertynek wycofały się umowy oraz dokonały – aktem notarialnym – zwrotu budynku wraz z działką oraz przekazały prawa autorskie nowego projektu budynku wykonanego przez architekt Marzanny Radziszewskiej (M-Studio Kraków)