W związku z decyzją partnera FMTK o wycofaniu się z realizowanego projektu zwołuje się Walne Zgromadzenie. Tematem przewodnim będzie ustalenie strategii działania na najbliższy czas.
Termin: 1 kwietnia 2014 r.
Godzina: 18.00
Miejsce: ul. Kościuszki 88.