Darowizna na rzecz Albertynek

13 czerwca 2010

Fundacja przekazała w formie darowizny aktem notarialnym dom wraz z działką Siostrom Albertynkom, które – aktem notarialnym – zagwarantowały dożywotni pobyt w domu Fundacji naszym podopiecznym