Spotkanie sprawozdawcze

Zebranie członków Fundacji im. Matki Teresy z Kalkuty w Krakowie odbędzie się w Krakowie przy ul. Komandosów 18 w dniu 28.04.2019 roku o godz. 16.00. Tematy: Przyjęcie oraz zatwierdzenie bilansu, rachunek zysków i strat za rok 2019 oraz sprawozdania merytorycznego z...

Współpraca z Caritas

Z związku z wycofaniem się z umowy współpracy firmy Herbewo z Krakowa dotycząca uruchomienia domu opieki dla osób starszych podjęto próbę uzgodnienia współpracy z Caritas Kraków, która jednak zakończyła się również niepowodzeniem (problemy prawne związane z brakiem...

Cudowne Lata 2017

Po raz kolejny Cudowne Lata. Tym razem była to próba prezentacji wakacyjnych prac fotograficznych. Było pięknie…