Skuteczność interwencji medytacyjnych o typie uważnościowym w stosunku do osób z niepełnosprawnością intelektualną, ich rodzin, opiekunów oraz personelu

24 września 2013

Od ponad 20 lat, głównie w Stanach Zjednoczonych obserwujemy wzrost zainteresowania rodzajem medytacji mindfulness, co na język polski tłumaczy się jako uważność. Ciągle wzrastająca liczba badań dotyczących różnych praktyk medytacji, w szczególności tych funkcjonujących w praktyce klinicznej i terapeutycznej, jest

Czy katolicy w Polsce mogą praktykować medytacyjną uważność?

22 września 2013

Medytacja jest terminem, który swym zasięgiem obejmuje takie techniki jak modlitwa kontemplacyjna, lectio divina, medytacja uważnościowa (mindfulness), medytacja wglądowa (tzw. Vipassana), medytacja Zen (zazen) a także medytacje związane z praktykami ruchowymi (Joga, Tai Chi, Qi Gong, pielgrzymowanie) oraz techniki zaadaptowane

Udział Fundacji w Międzynarodowej Konferencji Naukowej

21 września 2013

W dniach 19-20 września 2013 r., Fundacja wzięła udział w międzynarodowej konferencji pt. „Osoby niepełnosprawne w drodze ku dorosłości”. Celem zorganizowanej konferencji była wymiana doświadczeń oraz wspólna dyskusja zainteresowanych osób.

1 procent dla Fundacji

22 kwietnia 2012

Aby zachęcić Państwa do wsparcia naszej Fundacji 1 procentem podatku, przygotowaliśmy stoisko reklamowo-informacyjne w Parku Handlowym Zakopianka i Żabce. W kampanii udział wzięli członkowie Zarządu oraz podopieczni Fundacji. Informowaliśmy Państwa o potrzebach ludzi głęboko upośledzonych umysłowo i fizycznie od urodzenia, odpowiadali na pytania. Bo, że warto się podzielić z potrzebującymi, to nie podlega wątpliwości.

Przyjęcie SS. Albertynek jako partnera strategicznego Fundacji

10 lipca 2010

Wobec rosnącej liczby podopiecznych Fundacji, którym rodzice z racji wieku i stanu zdrowia nie są już w stanie zapewnić opieki, palącą potrzebą stało się przyspieszenie prac związanych z wykończeniem i oddaniem do użytkowania Domu Opieki Rodzinnej dla osób upośledzonych.

Zmarła Założycielka i nasza wieloletnia Przewodnicząca +Maria Rogowska

16 stycznia 2010

W związku ze śmiercią +Przewodniczącej Fundacja przechodzi intensywny okres zmian (zmiana lokalizacji, częściowo statutu, zmiana składu Zarządu, Rady Fundacji i Komisji Kontrolnej) oraz rejestracji tych zmian
w KRS. Jej dzieło postaramy się kontynuować razem z Wami, Drodzy Przyjaciele.