Aktualności

Walne Zgromadzenie 27.10.2019

Zebranie członków Fundacji im. Matki Teresy z Kalkuty w Krakowie odbyło się w Krakowie przy ul. Komandosów 18 w dniu 27.10.2019 roku dotyczącego rozpatrzenie i zatwierdzenie projektu współpracy z Urzędem Miasta (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej) celem zapewnienie...

czytaj dalej

Spotkanie sprawozdawcze

Zebranie członków Fundacji im. Matki Teresy z Kalkuty w Krakowie odbędzie się w Krakowie przy ul. Komandosów 18 w dniu 28.04.2019 roku o godz. 16.00. Tematy: Przyjęcie oraz zatwierdzenie bilansu, rachunek zysków i strat za rok 2019 oraz sprawozdania merytorycznego z...

czytaj dalej

Współpraca z Caritas

Z związku z wycofaniem się z umowy współpracy firmy Herbewo z Krakowa dotycząca uruchomienia domu opieki dla osób starszych podjęto próbę uzgodnienia współpracy z Caritas Kraków, która jednak zakończyła się również niepowodzeniem (problemy prawne związane z brakiem...

czytaj dalej
1,5% dla Fundacji Kraków