Fundacja im. Matki Teresy z Kalkuty w Krakowie

Organizacja Pożytku Publicznego Kraków

KRS 0000067177

Fundacja matki teresy z kalkuty w krakowie

Jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego, fundacją pozarządową non profit

Fundacja Kraków to charytatywna Organizacja Pożytku Publicznego zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy z KRS: 0000067177. Znajduje się na liście Organizacji Pożytku Publicznego OPP, co umożliwia przekazanie jej 1,5% podatku. Status OPP nadają organizacjom wydziały gospodarcze Krajowego Rejestru Sądowego sądów rejonowych po sprawdzeniu jego formalnej i merytorycznej poprawności. Fundacja im. Matki Teresy z Kalkuty w Krakowie została wpisana do rejestru stowarzyszeń KRS w dniu 30 listopada 2001 r. a status organizacji pożytku publicznego otrzymała 22 grudnia 2004 r.

Głównym celem Fundacji jest niesienie szeroko rozumianej pomocy osobom głęboko upośledzonym umysłowo i fizycznie od urodzenia. Pomoc ta rozumiana jest jako tworzenie równych szans dla najsłabszej i dyskryminowanej grupy społecznej. Formalnie Fundacja Kraków działa od 1992 roku, choć jej członkowie już wcześniej (tj. od lat 80-tych) byli zaangażowani w działalność wspomagającą ludzi głęboko upośledzonych umysłowo.

Działalność Fundacji

Działalność Fundacji polega m.in. na: pomaganiu upośledzonym osobom w uzyskaniu samodzielności, utrwalaniu nabytych umiejętności, działaniach integracyjnych ze środowiskiem i społeczeństwem, zapewnieniu wsparcia ich rodzinom.

Fundacja realizuje cele statutowe poprzez działalność w następujących formach i obszarach:
– wsparcie materialne i profesjonalne dla osób upośledzonych, które straciły rodziców lub opiekunów,
– zajęcia rehabilitacyjne i rewalidacyjne,
– wyjazdy na zgrupowania i obozy,
– warsztaty terapii zajęciowej, psychoterapia-arteterapia,
– aktywizacja artystyczna (malarstwo, pantomima, teatr, plenery, wystawy).

Dom opieki dożywtoniej Kraków

Dom Opieki Dożywotniej

Priorytetowym działaniem Fundacji jest zapewnienie Domu dla dożywotniego pobytu i osiągania poprawy stanu zdrowia i rozwoju osób upośledzonych. Domu, w którym podopieczni Fundacji będą mogli żyć w atmosferze poszanowania godności, sprawiedliwości i równości.

Aktualności

Nie martw się tak bardzo problemami, jakimi żyje świat, ale po prostu odpowiadaj na potrzeby konkretnych ludzi.

Św. Matka Teresa z Kalkuty

Nie liczy się, co robimy ani ile robimy, lecz to, ile miłości wkładamy w działanie.

Św. Matka Teresa z Kalkuty

Nie jesteśmy w stanie robić wielkich rzeczy, lecz drobne rzeczy z wielką miłością.

Św. Matka Teresa z Kalkuty