16 stycznia 2014

Osiągnięcia Fundacji

 •  Znalezienie partnera strategicznego, który pomoże uruchmić Dom Dożywotniej Opieki.
 • Wsparcie
  dla osób upośledzonych, które straciły rodziców lub opiekunów
  (tymczasowe kierowanie osób do ośrodków prowadzonych przez Siostry
  Albertynki).
 •  Zajęcia rehabilitacyjne i rewalidacyjne,
  warsztaty terapii zajęciowej, psychoterapia-arteterapia (raz na dwa
  tygodnie po 1,5 godziny w Krakowie przy ul. Wjazdowej 2b).
 • Aktywizacja artystyczna (przygotowania do wystawy malarskiej oraz przedstawienia teatralnego).
 • Przygotowanie i organizacja letniego obozu wypoczynkowego dla osób z upośledzeniem.
 • Opieka duszpasterska (spotkanie opłatkowe dla podopiecznych i rodziców, okazyjna spowiedź i msza św.).
 • Współpraca
  z Siostrami Albertynkami celem szybkiego uruchomienia Domu Opieki
  Rodzinnej dla osób upośledzonych zlokalizowanym w Krakowie przy ul.
  Widłakowej 58.
 • W związku ze zmianami oraz śmiercią
  wieloletniej Przewodniczącej Fundacji: aktualizacja statutu, zmiana
  składu Zarządu i Rady oraz adresu siedziby Fundacji.

Osiągnięcia Fundacji w zakresie budowy Domu Dożywotniej Opieki

 • Uzyskanie lokalizacji pod budowę Domu Dożywotniej Opieki.
 • Uzyskanie pozwolenia na budowę.
 • Docelowe ogrodzenie terenu i przygotowanie dróg technologicznych.
 • Doprowadzenie wody i prądu na teren budowy.
 • Zgromadzenie kwoty umożliwiającej rozpoczęcie I etapu budowy.
 • Wykonanie fundamentów.
 • Wybudowanie
  domu z wykorzystaniem poddasza w stanie surowym otwartym. Budynek
  składa się z pięciu pawilonów połączonych holem życia integracyjnego.
  Posiada dwie pracownie terapii zajęciowej. Przewidziane są pokoje dla
  ludzi niepełnosprawnych na pobyt czasowy, np. gdy matka lub jedyny
  opiekun przebywa pod opieką lekarską w szpitalu.
 • Wykonanie klatek schodowych, pokrycie budynku dachem (1500 m2 dachu) i wybudowanie ścian działowych.
 • Wykonanie kanalizacji, doprowadzenie wody i rozprowadzenie sieci wodnej w budynku.
 • Wykonanie sieci centralnego ogrzewania i elektrycznej.
 • Ocieplenie dachu i wmontowanie okien dachowych.
 • Zamontowanie drzwi w całym budynku.
 • Zakup i montaż ogrzewania (kotłownia – dar Prezesa firmy Polbau Andrzeja Dudy).