16 stycznia 2014

Historia Fundacji

Fundacja im. Matki Teresy z Kalkuty w Krakowie
powołana została w 1992 roku przez rodziców (samotne matki) osób z
głębokim upośledzeniem umysłowym i fizycznym. Osoby zaangażowane w
Fundację kontynuują swoją pracę od ponad 30 lat.

W tym czasie członkowie podejmowali różnego rodzaju działania mające
na celu pomaganie osobom wychowującym osoby upośledzone oraz promocję
problemu na szczeblu lokalnym i międzynarodowym:
– budowa Domu Opieki Dożywotniej dla osób głęboko upośledzonych od urodzenia,
– tworzenie lobbingu,
– podtrzymywanie relacji interpersonalnych pomiędzy rodzinami zaangażowanymi w Fundację oraz osobami upośledzonymi,
– angażowanie osób upośledzonych do różnych aktywności, zgodnie z indywidualnymi zdolnościami.

Fundacja stanowi kontynuację i dopełnienie działań L’Arche
założonego we Francji przez Jean Vanier (w Polsce „Wiara i Światło”), w
który członkowie Fundacji zaangażowani są od lat 80-tych. „Wiara i Światło”
to grupy 10-40 osób (upośledzone umysłowo dzieci, młodzież i dorośli,
ich rodzice oraz przyjaciele czyli opiekunowie upośledzonych)
spotykające się przynajmniej raz w miesiącu na przyjacielskich
spotkaniach, dzieleniu się przeżyciami, zabawie, nauce i świętowaniu.
Organizują ponadto wakacyjne obozowiska, formacje, pielgrzymki: jest to
czas radości i ożywienia dla osób z umysłowym upośledzeniem oraz czas
wytchnienia dla ich rodziców.

Ważniejsze daty

  • 1992 – powołanie i zarejestrowanie Fundacji w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy.
  • 1992 – uzyskanie praw własności do parceli pod adresem ul. Widłakowa 58 w Krakowie pod przyszłą budowę.
  • 1995 – skompletowanie dokumentacji niezbędnej do rozpoczęcia budowy.
  • 1998 – uzyskanie zezwolenia na budowę i rozpoczęcie I etapu budowy.
  • 2010 – śmierć Założycielki Fundacji i wieloletniej Przewodniczącej +Marii Rogowskiej.
  • 2010 – podjęcie współpracy z SS. Albertynkami, w celu szybkiego uruchomienia Domu Opieki Dożywotniej.