Witamy w serwisie Fundacji

Fundacja im. Matki Teresy z Kalkuty w Krakowie to charytatywna organizacja pozarządowa (fundacja non profit) zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy (KRS: 0000067177). Znajduje się na liście Organizacji Pożytku Publicznego OPP, co umożliwia przekazanie 1% podatku. Formalnie Fundacja działa od 1992 roku, choć jej członkowie już wcześniej (tj. od lat 80-tych) byli zaangażowani w działalność wspomagającą ludzi głęboko upośledzonych umysłowo.

Cele Fundacji

Cele i zadania Fundacji skupiają się na niesieniu szeroko rozumianej pomocy osobom głęboko upośledzonym umysłowo i fizycznie od urodzenia. Pomoc ta rozumiana jest jako tworzenie równych szans dla najsłabszej i dyskryminowanej grupy społecznej. Polega m.in. na: pomaganiu upośledzonym osobom w uzyskaniu samodzielności, utrwalaniu nabytych umiejętności, działaniach integracyjnych ze środowiskiem i społeczeństwem, zapewnieniu wsparcia ich rodzinom. Priorytetowym działaniem Fundacji jest uruchomienie i utrzymywanie Domu dla zapewnienia dożywotniego pobytu i indywidualnego osiągania poprawy stanu zdrowia i rozwoju osób upośledzonych w atmosferze poszanowania godności, sprawiedliwości i równości. Cele i zadania

Osiągnięcia Fundacji

Efekty działalności stanowią dowód – nawet dla samych jej członków – że cudem jest to, co zostało do tej pory zrobione (postawiony dom o powierzchni 2000 metrów kwadratowych, który wymaga jeszcze wyposażenia). Od samego początku działalności towarzyszyły nam zaskakujące (cudowne właśnie) gesty dobrej woli przypadkowo poznawanych ludzi, którzy oferowali całkowicie za darmo jakąś formę pomocy, nieraz gigantycznej (projekt architektoniczny, projekt wykonawczy, reklama w mediach, ogrodzenie, dach, flizy, okna, kotłownię, dużą gotówkę, itd.) i towarzyszą aż do dziś, co stanowi potwierdzenie sensowności działania owymi środkami ubogimi w dobie wolnorynkowej. Osiągnięcia Fundacji

Nasza Fundacja jest Organizacją Pożytku Publicznego

Status OPP może uzyskać organizacja pozarządowa, jak również spółka kapitałowa powołana w celu nie związanym z prowadzeniem działalności gospodarczej, jeżeli prowadzi przez co najmniej dwa lata działalność w obszarach tzw. pożytku publicznego, które zostały określone ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Fundacja musi spełniać dodatkowe kryteria, dotyczące m.in. jawności działania, kontroli w organizacji. Status OPP nadają organizacjom wydziały gospodarcze Krajowego Rejestru Sądowego sądów rejonowych po sprawdzeniu jego formalnej i merytorycznej poprawności. Fundacja im. Matki Teresy z Kalkuty w Krakowie została wpisana do rejestru stowarzyszeń KRS w dniu 30 listopada 2001 r. a otrzymała status organizacji pożytku publicznego 22 grudnia 2004 r.
  •  
  •  
  •